Sanjski krogi

V Mariboru potekajo Sanjski krogi, na katerih delimo svoje sanje in raziskujemo njihove pomene. Vedno znova se nas globoko dotaknejo čuječa, sprejemajoča ter sočutna prisotnost udeleženih, modrost naših sanj ter povezanost, ki se stke, ko delimo zgodbe, ki jih pišejo naša s sanjami neločljivo povezana življenja.