Andreja Romih

univ. dipl. soc. del., psihoterapevtka realitetne terapije in terapevtka medicinske hipnoze

Otroštvo sem preživljala na Mrzli Planini, to je vas v okolici Sevnice, kjer smo z družino živeli čisto na samem. Čas sem najraje preživljala z bratom in sestričnama, ob igrah in raziskovanju narave. S 14 leti sem odšla v Srednjo zdravstveno šolo Celje in s tem v dijaški dom, kjer sem spoznala veliko čudovitih ljudi, s katerimi se srečujemo še danes.

Po srednji šoli sem prišla v Ljubljano, študirat socialno delo. Če bi še enkrat izbirala študij, bi izbrala istega. Študij mi je omogočal veliko dela na sebi, pridobivanja praktičnih izkušenj, hkrati pa časa za druženje z vrstniki, uživanje študentskih let ter opravljanje prostovoljnega dela. Pomembna odločitev v mojem življenju je bila udeležba na treningu asertivnosti, kjer sem se pričela spoznavati, globlje ozaveščati in razumeti svoja prepričanja, vedenja, čustva in delovati bolj zavestno in s samospoštovanjem. Po tej izkušnji sem postala prostovoljka na Društvu Center za pomoč mladim (CPM).

Delo z ljudmi me je vedno zanimalo in od nekdaj sem imela željo po pridobivanju novega znanja, zato sem se že v absolventu vpisala na študij Glasserjeve realitetne terapije (IRT). Moje prostovoljstvo na Društvu CPM in nadaljevanje študija pa je botrovalo k temu, da sem prišla v stik s šolsko psihologinjo, ki me je podprla v želji po pripravništvu in s tem v pomembnem letu pridobivanja izkušenj v šolski svetovalni službi Srednje zdravstvene šole Ljubljana.

Še vedno sem ostajala prostovoljka na Društvu CPM, kjer se je ravno ob koncu mojega pripravništva sprostilo delovno mesto in dobila sem službo. Bila sem srečna. Na Društvu CPM sem se usposobila za svetovanje ter vodenje treningov socialnih veščin, delavnic, treningov asertivnosti, v mentorstvu prostovoljcem in praktikantom, mednarodnih mladinskih izmenjav ter drugih programov in projektov. Sčasoma sem postala vodja psihosocialne svetovalnice za mlade in tiste, ki so z njimi povezani. V tem obdobju sem opravila strokovna izpita s področja vzgoje in izobraževanja ter s področja socialnega varstva. Poleg tega pa sem se udeleževala in aktivno sodelovala na različnih mednarodnih seminarjih in treningih za delo s čustvi (gestalt pristop) in medosebnimi odnosi.

V procesu izobraževanja za psihoterapevtko sem skozi osebno izkušnjo psihoterapije ugotovila, da bi se rada notranje umirila in bolje povezala s seboj. Ugotovila sem, da si želim bolj upoštevati svoja čustva in signale telesa. Veliko so mi pomenili pogovori s terapevtko, s katero sva govorili tudi o sanjah, saj sem skozi pogovor z njo vedno našla povezanost sanj z vsakdanjim življenjem. To je name vplivalo pomirjujoče ter z zaupanjem vase. V tem obdobju sem se udeležila vodenega skupinskega posta. Ob postenju sem se navdušila nad jogo, katero še danes izvajam večkrat tedensko. Ko sem postajala bolj notranje umirjena, sem se pričela tudi bolj zavedati sanj, jih raziskovati ter povezovati z budnostjo.

Leta 2014 sem po 8 letih študija pridobila naziv psihoterapevtka realitetne terapije (EAP).

V letu 2015 sem ponovno izvedla terapevtski post (42 dnevni), na katerem sem začela intenzivneje ozaveščati pomen sanj ter se s sanjami še bolj poglobljeno ukvarjati.  Zabavam se ob učenju in osvetljevanju sanj z različnih zornih kotov ter povezovanju le teh z različnimi področji budnosti. Zavedam se, da je podpora pri raziskovanju nezavednega pri delu z ljudmi možna le na podlagi ozaveščanja lastnega nezavednega. Udeležence programov Zavoda Somnia želim podpirati pri pogledu nase in svet skozi zavestno izbrane zaznave in interpretacije le teh, ki bodo takšne, da bodo koristile tako njim, kakor dvigu kakovosti življenja tistih, s katerimi so povezani.

V tem času sem se veliko posvečala tudi študiju medicinske hipnoze, ki sem ga zaključila leta 2017.

Leta 2018 sva z Rokom postala starša hčerkici Uli.

Z letom 2019 sem se zaposlila na Društvu za nenasilno komunikacijo.

V prostem času uživam v občudovanju narave, jogi, plesu, branju, slikanju, teku, planinarjenju in druženju.

IZOBRAŽEVANJA:

 • 2019 – 2020: izobraževanja s področja vodenja treningov socialnih veščin, treningov starševskih veščin in svetovanj v okviru Društva za nenasilno komunikacijo in izobraževanje za mladinske delavce
 • 2017: Terapevtka medicinske hipnoze (DMHS)
 • 2016 – 2018: Redne mesečne vikend delavnice Delo s sanjami (Tatjana Verbnik Dobnikar, gestalt psihoterapevtka)
 • 2016 – 2017 : Študij medicinske hipnoze (DHMS)
 • 2016: Vikend seminar Delo s sanjami (Lynn Martin, hipnoterapevtka, psihoterapevtka integrativne psihoterapije ter supervizorka integrativne psihoterapije in CTA (P)
 • 2014: Psihoterapevtka realitetne terapije (EAP)
 • 2013: Aktivna udeležba na skupinski terapiji namenjeni delu s čustvi (analitski pristop)
 • 2012: Izobraževanje iz gestalt terapije (8 dnevni trening v Španiji z naslovom »Social Inclusion through Artherapy«)
 • 2011: Izobraževanje iz gestalt terapije (12 dnevni trening v Španiji, z naslovom »E-motion«)
 • 2008 – 2019: Študij realitetne terapije in izobraževanja iz različnih psihoterapevtskih pristopov (2014: Vzgoja v očeh terapevta, Partnerski odnos v očeh terapevta, 2013: 5 evropska konferenca za realitetno terapijo in teorijo izbire, 2012: Sodobna realitetna terapija – nova kultura odnosov, redna udeležba (2x mesečno) na supervizijskih srečanjih pod vodstvom supervizorjev realitetne terapije)
 • 2009: Univerzitetna diplomirana socialna delavka
 • 2009: Strokovni izpit s področja socialnega varstva
 • 2009: Strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja
 • 2009: Izobraževanja iz nevro-lingvističnega programiranja (2009: moč besede in karizme, Glotta Nova; 2007: Nevro lingvističen pristop v socialnem delu, Urša Rozman; Nevro-lingvistično programiranje in delo z ljudmi, Nataša Kogoj)
 • 2008: Pedagoško andragoško izobraževanje
 • 2007: Uvajalni seminar v šolski mediacijo
 • 2007: Diplomirana socialna delavka

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • od 2019: zaposlena na Društvu za nenasilno komunikacijo (svetovalka, vodja treningov socialnih veščin in vodja treningov starševskih veščin)
 • od 2016: ustanoviteljica in direktorica Zavoda Somnia
 • 2009 – 2019: zaposlena na Društvu Center za pomoč mladim – CPM (vodja svetovalnice, vodja treningov asertivnosti, mentorica prostovoljcem in praktikantom, vodja treningov socialnih veščin, sovodja delavnic in različnih komunikacijskih treningov)
 • 2008 – 2009: Opravljala pripravništvo v svetovalni službi Srednje zdravstvene šole Ljubljana
 • Pred tem prostovoljila na različnih organizacijah (Društvo CPM, CSD Ljubljana Center – področje dela z uporabniki prepovedanih drog in dela z mladimi s težavami v odraščanju in okolju, skupnostno socialno delo z Romi v Grosupljem itn.)

OBJAVLJENA DELA:

 • Diplomsko delo z naslovom: Subkulture pri nas, 2007, Fakulteta za socialno delo: Ljubljana
 • Članek z naslovom: Prostovoljno delo na Društvu Center za pomoč mladim – povezava teorije s prakso, Revija Socialna pedagogika, leto: 2015, str.: 179-192.
 • Članek z naslovom: Asertivnost, Revija Socialna pedagogika, leto: 2015, str.: 315-334.
 • Članek z naslovom: Post namesto operacije, Revija Preporod, leto: 2016, str.: 27-29.
 • Članek z naslovom: Sanje pri otrocih, Priročnik Veva, leto: 2019, str.: 102-103.