Zarja Žarn Štabuc

mag. prof. soc. ped., učiteljica meditacije

V otroštvu sem bila razigrana, polna ustvarjalnih idej, spontana, odločna in gotova vase. Občudovala sem naravo in oboževala živali.

Kmalu so se pričele zame težke preizkušnje, zaradi katerih sem se umaknila vase, se odtujila od svoje izvorne narave in postala negotova. Povsem novo obdobje življenja se je pričelo, ko sem se zaradi vpisa na študij Socialne pedagogike iz Maribora, kjer sem preživela otroštvo in najstništvo, preselila v Ljubljano. Čutila sem, da si moram povrniti vero vase, v ljudi in življenje ter da bo za to potrebno veliko truda. Udeležila sem se treninga asertivnosti, ki ga je organiziralo Društvo Center za pomoč mladim, kjer sem spoznala Andrejo, s katero sva leta kasneje oživili najine sanje v obliki ustanovitve Zavoda Somnia. Iskala sem številne načine, s katerimi sem si pomagala na poti samorazvoja in stika s seboj (skupina za osebnostno rast, individualno svetovanje, zakonska terapija, prebiranje številnih knjig za osebnostno rast, tečaj meditacije, vadba joge). Pri tem, da sem postala najboljša različica sebe in v procesu še rastem, imajo neprecenljivo vlogo vsi moji posebni ljudje, ki so mi na poti pomagali celiti rane, mi dajali občutek sprejetosti in razumljenosti. Vsi, ki me podpirajo in navdihujejo.

Od nekdaj me zanima človeška psiha, notranji svet posameznika in medosebni odnosi. Globoko verjamem da vsak v sebi nosi moč, s katero lahko spreminja in usmerja svoje življenje. Vendar ljudje včasih tega ne zmoremo čutiti in zavestno udejanjati, saj so ovire na poti lahko pogoste in zahtevne. Tako je bilo v preteklosti tudi pri meni. Študij socialne pedagogike mi je poleg znanja in praktičnih izkušenj dela z ljudmi, ob aktivnem delu na sebi, prinesel prebujanje lastne notranje moči, ki jo imamo ljudje, da lahko aktivno rastemo in se razvijamo. Številne težke, boleče izkušnje ljudi, ki sem jih na svoji poti srečevala, pa so me naučile, da včasih sami preprosto ne moremo naprej. Takrat potrebujemo podporo drugih ljudi.

Menim, da je še posebej v današnjem svetu, ki je tako hiter in poln stvari, ki so v nasprotju z našim naravnim delovanjem, izjemnega pomena poiskati načine, ki vnašajo mir in vračajo ravnovesje. Moji načini so aktivno spremljanje in raziskovanje svojih sanj, vadba joge, meditacije, druženja ter intimni pogovori z najbližjimi prijateljicami in možem. Opravila sem meditacijski tečaj, ki ga je vodila Cristy Žmahar in pridobila certifikat za samostojno vodenje meditacij. Tudi sicer skrbim za zdrav način življenja, se poslužujem različnih tehnik sproščanja, veliko berem in se na različne načine ukvarjam z osebno rastjo, kar je po mojem mnenju ključnega pomena za samouresničeno in zadovoljujoče življenje.

Ženske v svetu, ki je izrazito naklonjen linearni moški naravi, pogosto izgubimo svoj notranji glas, ko skušamo uspešno opravljati številne vloge (mama, partnerka, hči, uslužbenka, prijateljica, gospodinja…). Pred leti, ko sem iskala stik s seboj, sem pričela aktivno spremljati lastno cikličnost. Pričela sem si dovoljevati vzpone in padce energije ter tudi počivati. Takrat se mi je povrnilo hormonsko ravnovesje in izboljšalo zdravje. Zaključila sem 16 mesečno izobraževanje v šoli 5 žensk v tebi, ki jo je vodila Savina Atai in na tak način pridobila številna znanja o naravi ženske in njenega telesa. Najgloblja izkušnja moči ženskega telesa ter sodelovanja telesa, uma in duha, ki me je povsem spremenila in hkrati obdarila z najlepšo vlogo v življenju, je bila zame izkušnja naravnega poroda v vodi. Pomlad 2019 je prinesla rojstvo naše družine ter nama z možem pričarala hči Zojo, ki mi je svoje ime sporočila v sanjah.

Materinstvo me je oblikovalo v žensko, ki s še večjo motivacijo sledi svoji viziji, se asertivno izraža in postavlja meje v odnosih, kar mi je bilo od nekdaj največji izziv. Odkar sem postala mama je v čisto vsakem mojem dnevu prostor za hvaležnost, smeh, igro, izkazovanje nežnosti in ljubezni. Živim veliko bolj zavestno in čuječe kot sem kadarkoli upala, da bom znala, saj me žene najmočnejša sila – biti vzgled svoji hčeri na poti rasti v Žensko.

Sanje in jaz

 Sanje so me od nekdaj navduševale, ko pa sem začela spoznavati njihove darove se je želja po odkrivanju njihovih sporočil še poglobila in pričela sem jim posvečati vse več pozornosti (prebiranje različne literature, spremljanje lastnega sanjskega sveta, pogovori s so-sanjavci). Izkušnje raziskovanja in dela s sanjami sem bogatila v času nastajanja svoje magistrske naloge z naslovom Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju. Ustvarila sem dve skupini za raziskovanje sanj, v katerih smo uporabljali različne ustvarjalne (slikanje, kiparjenje, kolaž, igra vlog)  in analitične načine raziskovanja. Udeleženci skupin so se ob mojem usmerjanju podali na pot v sanjski svet, da poiščejo kar jim je zavest prikrila in povežejo odkrito s svojim budnim svetom. Mentor mojega magistrskega dela, dr. Bojan Dekleva se je o sanjah izobraževal pri beograjskemu psihoterapevtu Ivanu Nastoviću, ki je seminarje o analizi sanj izvajal tudi v Sloveniji. Njegov trud, da bi analiza sanj postala veja psihoterapije žal še ni obrodil sadov, saj je prezgodaj zapustil naš svet. Njegovih skupin, kjer so tolmačili sanje se je udeleževala tudi gestalt psihoterapevtka Tatjana Verbnik Dobnikar. Od nje sem se učila številnih pristopov za delo s sanjami ter ob tem odkrivala najgloblje prostore svoje psihe.

Verjamem, da so v nas skladovnice modrosti, neraziskane globine, ki jih je vredno v ritmu svojega naravnega delovanja spoznavati in se razvijati v celovitejše različice sebe. Sanje poznajo našo resničnost, zato so pri tem lahko naše vodnice.

IZOBRAŽEVANJA:

 • 2021 – Access bars praktikantka (opravljen certificiran tečaj Access The Bars s Sanjo Dimič)
 • 2020 – 2021: Večno sočna mojstrica (šola Savine Atai)
 • 2018 – 2020: 5 žensk v tebi (šola Savine Atai)
 • 2016 – 2018:Redne mesečne vikend delavnice Delo s sanjami (Tatjana Verbnik Dobnikar, gestalt psihoterapevtka)
 • 2016 – 2017: opravljeni vsi 4. moduliizobraževanja po načelih Vzgoje za življenje (Inštitut Lila)
 • 2016: magistrica profesorica socialne pedagogike(naslov magistrske naloge: Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju)
 • 2016:vikend seminar Delo s sanjami (Lynn Martin, terapevtka in supervizorka integrativne psihoterapije in CTA (P))
 • 2016: certificirana učiteljica meditacije (po metodi Cristy Žmahar)
 • 2014:Quality peer trainig for well-being (mednarodno izobraževanje organizacije EPTO, na Irskem)
 • 2013: diplomirana socialna pedagoginja (UN)
 • 2012:ACT!ON against discrimination (mednarodno izobraževanje organizacije SALTO-YOUTH, v Nemčiji)

DELOVNE IZKUŠNJE:

 • 2016: ustanoviteljica Zavoda Somnia –  za raziskovanje sanj in budnosti (vodenje delavnic, individualna svetovanja
 • od 2016 – 2018: zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik)
 • 2018 – 2019: zaposlena v ZUDV Dornava
 • 2021 in naprej: zaposlena v Osnovni šoli Dr. Ljudevita Pivka

Od leta 2009 dalje sem ob študiju, pretežno kot prostovoljka, sodelovala z različnimi nevladnimi organizacijami (Društvo Center za pomoč mladim, Zveza Sožitje, Zveza Sonček, Društvo Altra, Društvo Kralji ulice ipd.) na področjih dela z otroki (načrtovanje in izvajanje različnih ustvarjalnih delavnic, animacije), mladostniki (izvajanje treningov socialnih veščin ter delavnic z aktualno problematiko – nenasilna komunikacija, zasvojenost …), odraslimi osebami s težavami v duševnem zdravju (soizvajalka gledališkega projektnega dela, individualno spremljanje) ter osebami s posebnimi potrebami (spremljevalka, vzgojiteljica). Kot aktivna članica Združenja za socialno pedagogiko sem sodelovala pri organizaciji in izvajanju različnih projektov za krepitev in razvoj stroke.

OBJAVLJENA DELA:

– Članek: Brumen Žarn, Z. in Plemeniti, M. (2017). Vpliv glasbenih dejavnosti na otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami. Iskanja. 53 (55-56). 99 – 107.

– Magistrsko delo: Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju (2016). Pedagoška fakulteta: Ljubljana.

– Soavtorstvo monografije: Kobolt A. (ur.). (2015). Svetovanje v praksi. Pedagoška fakulteta: Ljubljana.

– Diplomsko delo: Življenje osebe z duševno stisko (2013). Pedagoška fakulteta: Ljubljana.

– Članek o projektnem delu v sodelovanjem s člani društva Altra: Gledališče zatiranih – življenje na odru, ki je objavljen v reviji Socialna pedagogika (2013), 1-2 (17).