Zarja Žarn Štabuc

mag. prof. soc. ped., učiteljica meditacije

V otroštvu sem bila razigrana, polna ustvarjalnih idej, spontana, odločna in gotova vase. Občudovala sem naravo in oboževala živali. Naš dom je sprejel veliko število potepuških muckov, bližnji pa so v moji družbi morali paziti, da na travniku niso pohodili marjetic.

Kmalu so se pričele zame težke preizkušnje, zaradi katerih sem se umaknila, se odtujila in postala negotova. Povsem novo obdobje življenja se je pričelo, ko sem se zaradi vpisa na študij Socialne pedagogike iz Maribora, kjer sem preživela otroštvo in najstništvo, preselila v Ljubljano. Čutila sem, da si moram povrniti vero vase, v življenje in da bo za to potrebno veliko truda. Udeležila sem se treninga asertivnosti, ki ga je organiziralo Društvo Center za pomoč mladim in iskala številne načine s katerimi bi si pomagala na poti samorazvoja in stika s seboj. Neprecenljivo vlogo imajo pri tem vsi tisti posebni ljudje, ki so mi na moji poti pomagali celiti rane, mi dajali občutek sprejetosti in razumljenosti. Vsi, ki me podpirajo in navdihujejo.

Od nekdaj me zanima življenje in lastna vloga v njem. Nikoli ga nisem jemala kot nekaj kar preprosto je, z namenom, da ga čim bolj uživaš, dokler umreš in ga več ni. V tem preprosto nisem našla smisla. Globoko verjamem, da sem sama tista, ki lahko spreminja in usmerja svoje življenje. Vendar nisem vedno čutila moči, da to tudi zavestno storim. Študij socialne pedagogike mi je poleg znanja in praktičnih izkušenj dela z ljudmi, ob aktivnem delu na sebi, prinesel prebujanje lastne notranje moči, ki jo imamo ljudje, da lahko aktivno rastemo in se razvijamo. Številne težke, boleče izkušnje ljudi, ki sem jih na svoji poti srečevala, pa so me naučile, da včasih sami preprosto ne moremo naprej. Takrat potrebujemo podporo drugih ljudi.

Menim, da je še posebej v današnjem svetu, ki je tako hiter in poln stvari, ki so v nasprotju z našim naravnim delovanjem, izjemnega pomena poiskati načine, ki vnašajo mir in ti vračajo ravnovesje. Moji načini so  aktivno spremljanje in raziskovanje svojih sanj, vsakodnevna vadba joge ter meditacije. Opravila sem meditacijski tečaj, ki ga je vodila Cristy Žmahar in pridobila certifikat za samostojno vodenje meditacij. Tudi sicer skrbim za zdrav način življenja, se poslužujem različnih tehnik sproščanja in se na različne načine ukvarjam z osebno rastjo kar je po mojem mnenju ključnega pomena za samouresničeno in zadovoljujoče življenje.

Sanje so me od nekdaj navduševale, ko pa sem začela spoznavati njihove darove se je želja po odkrivanju njihovih sporočil še poglobila in pričela sem jim posvečati vse več pozornosti (prebiranje različne literature, spremljanje lastnega sanjskega sveta, pogovori s so-sanjavci :)). Izkušnje raziskovanja in dela s sanjami sem bogatila v času nastajanja svoje magistrske naloge z naslovom Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju. Udeleženci ustvarjalnih skupin so se ob mojem usmerjanju podali na pot v sanjski svet, da poiščejo kar jim je zavest prikrila in povežejo odkrito s svojim budnim svetom. Verjamem, da so v nas skladovnice modrosti, neraziskane globine, ki jih je vredno v ritmu svojega naravnega delovanja spoznavati in se razvijati v celovitejše različice sebe. Sanje poznajo našo resničnost, zato so pri tem lahko naše vodnice.

IZOBRAŽEVANJA:

  • 2016 – 2018: Redne mesečne vikend delavnice Delo s sanjami (Tatjana Verbnik Dobnikar, gestalt psihoterapevtka)
  • 2016 – 2017: opravljeni vsi 4. moduli izobraževanja po načelih Vzgoje za življenje (Inštitut Lila)
  • 2016: magistrica profesorica socialne pedagogike (naslov magistrske naloge: Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju)
  • 2016: vikend seminar Delo s sanjami (Lynn Martin, terapevtka in supervizorka integrativne psihoterapije in CTA (P))
  • 2016: certificirana učiteljica meditacije (po metodi Cristy Žmahar)
  • 2014: Quality peer trainig for well-being (mednarodno izobraževanje organizacije EPTO, na Irskem)
  • 2013: diplomirana socialna pedagoginja (UN)
  • 2012: ACT!ON against discrimination (mednarodno izobraževanje organizacije SALTO-YOUTH, v Nemčiji)

DELOVNE IZKUŠNJE:

  • 2016: ustanoviteljica Zavoda Somnia –  za raziskovanje sanj in budnosti
  • od 2016 – 2018: zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik)

Od leta 2009 dalje sem ob študiju, pretežno kot prostovoljka, sodelovala z različnimi nevladnimi organizacijami (Društvo Center za pomoč mladim, Zveza Sožitje, Zveza Sonček, Društvo Altra, Društvo Kralji ulice ipd.) na področjih dela z otroki (načrtovanje in izvajanje različnih ustvarjalnih delavnic, animacije), mladostniki (izvajanje treningov socialnih veščin ter delavnic z aktualno problematiko – nenasilna komunikacija, zasvojenost …), odraslimi osebami s težavami v duševnem zdravju (soizvajalka gledališkega projektnega dela, individualno spremljanje) ter osebami s posebnimi potrebami (spremljevalka, vzgojiteljica). Kot aktivna članica Združenja za socialno pedagogiko sem sodelovala pri organizaciji in izvajanju različnih projektov za krepitev in razvoj stroke.

OBJAVLJENA DELA:

– Članek: Brumen Žarn, Z. in Plemeniti, M. (2017). Vpliv glasbenih dejavnosti na otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami. Iskanja. 53 (55-56). 99 – 107.

– Magistrsko delo: Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju (2016). Pedagoška fakulteta: Ljubljana.

– Soavtorstvo monografije: Kobolt A. (ur.). (2015). Svetovanje v praksi. Pedagoška fakulteta: Ljubljana.

– Diplomsko delo: Življenje osebe z duševno stisko (2013). Pedagoška fakulteta: Ljubljana.

– Članek o projektnem delu v sodelovanjem s člani društva Altra: Gledališče zatiranih – življenje na odru, ki je objavljen v reviji Socialna pedagogika (2013), 1-2 (17).